top of page

 

הסיפור של Caffe Mauro הוא סיפורו של איש, דימיטריו מאורו, התמדתו ויכולתו לבנות עסק מצליח, חרף הקשיים המרובים שהיו בתקופתו ובאזורו. כיום החברה שהוא הקים מסמלת אהבת קפה והאופי האיטלקי בהרבה ארצות שונות בעולם. 

הוא התחיל ב-1949 עם תשוקה חדשה לקפה ותנור קלייה קטן ל- 20 קילוגרם. בהדרגה, החל בהקמת החברה בעזרת המכונה הקטנה ובעזרתם של בני משפחתו. החברה שלו הלכה ונבנתה להיות אחת החברות המתקדמות במגזר. סוד ההצלחה שלו היה ביכולתו לשלב את ערכיו המוסריים והמסורת המקומית עם החדשנות וההתפתחות שנדרשה על ידי השוק במשך השנים.

מאורו היה הראשון לקחת את המוצר לסטנדרטים באיכות גבוהה והיה הראשון לשווק קפה שנטחן ונארז באריזות אטומות, עד כה היו נמכרים רק פולי קפה. דימיטריו מאורו עשה שימוש בכלים פשוטים אך יעילים להשגת מטרתו, ייסוד מותג חזק, איכותי ומוכר. אומץ, דבקות במטרה ויכולת להגיב לאירועים וקשיים הם התכונות והערכים שעמדו לנגד עיניו של דימיטריו מאורו כל חייו, אותם העביר לילדיו, ודרכם לחברה.

 

היום קפה מאורו היא חברה מודרנית שעדיין מניעה את ההצלחה שלה בזכות אהבתה לקפה. התשוקה הזאת מועברת דרך מערכות היצור מתקדמות, השומרות על סטנדרטים גבוהים, דרך חומרי אריזה ומערכות אחסנה חדשניים, ודרך העברת התשוקה והידע המקצועי לשותפים המסחריים שלו, שמעבירים את התשוקה לחובבים קפה בכל העולם.

הערכים הנשמרים והמועברים ע"י קפה מאורו היום נעוצים בתשוקה הגדולה של מייסדי החברה. במשך הזמן, הם הצליחו להעביר את התשוקה הזאת למוצר, מבטיחים את איכותו. דימיטריו מאורו, המייסד, היה ידוע ומכובד בזכות ערכיו האנושיים:

מסורת, הבנת המשכיות ההיסטוריה והתרבות, ובאותו הזמן, חדשנות ומרדף קבוע אחר שיפור המוצר, החברה ומקום.

Caffe Mauro בנה את ההצלחה בזכות התמדתו ואמונתו בערכים אלו, בזכותם גם התקדם לשוק הקפה האיטלקי המסורתי הבינלאומי באותה התלהבות ומסירות שנשמרים גם היום

bottom of page